Welkom bij Aynimundo

Blog

Vanaf 2012 doe ik eenmaal per jaar vrijwilligerswerk bij Aynimundo in Lima, Peru. Het is een organisatie waar ik graag werk en steun aangeef, temeer omdat ik weet dat iedere euro goed besteed wordt.

Ook in 2017 ben ik voor drie weken afgereisd naar Lima om daar in hun nieuwe schoolprogramma activiteiten uit te voeren met de vaste crew....

Onderwijs

Ons  werk richt zich op het stimuleren van sociale integratie en het verbeteren van de rechtspositie van gehandicapten. Sociale integratie gaat over maatschappelijke inclusie van gehandicapten in wonen, werk, school en vrij tijd. Het verbeteren van de rechtspositie doen we door het voorlichten van enerzijds gehandicapten zelf en anderzijds de...

Plataforma Urbana

Een jubileumpublicatie: ruim 15 jaar architectuur in de sloppenwijken van zuidelijk Lima

De allereerste interventies van Aynimundo in de sloppenwijken van Lima waren van architectonische en stedenbouwkundige aard en het huidige architectuurbureau van Aynimundo (Plataforma Urbana) is nog altijd een...