Democratische scholen

Democratische scholen

In het programma Gelijkwaardig Onderwijs en Cultuur, streven we er naar voor de kinderen en jongeren een leefomgeving te creëren die hen respecteert en beschermt en ze zo de mogelijkheid biedt zichzelf te ontwikkelen. Actieve begeleiding en aanwezigheid van docenten in het klaslokaal is daarbij van vitaal belang. Doormiddel van kunst en creativiteit proberen we een onderwijssfeer te creëren waarin democratie en gelijkheid vooropstaat en geweld en discriminatie wordt afgezworen. Een kritische en zelfbewuste houding van de leerlingen helpt hierbij.