Community Based Rehabilitation

Community Based Rehabilitation

We bieden uitgebreide therapeutische zorg voor kinderen en jongeren met een handicap die vaak beperkte onderwijskansen hebben. We informeren de ouders  en verbeteren de zorg en aandacht die de kinderen krijgen op scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast bieden artistieke workshops aan kinderen met een handicap.

Ondersteuning geschiedt op 2 manieren:

 

Wijkbezoeken om kinderen en jongeren met een handicap thuis te behandelen. Door armoede en slechte toegankelijkheid van de sommige wijken is het erg moeilijk om zich te verplaatsen, dus gaan we zelf naar hen toe, waar we de familie betrekken bij de therapeutische oefeningen en activiteiten.

 

Therapeutische ondersteuning op scholen. Niet alleen voor de leerlingen van de scholen, maar ook aan de kinderen in de wijk die niet naar school gaan proberen wij therapeutische zorg te verlenen.

 

Door dit pakket aan diensten versterken we de cognitieve, motorische en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren met een handicap, waarbij ook het gezin sterker betrokken raakt.