Feest op het COLEGIO JOSÉ BERNARDO ALCEDO:

Feest op het COLEGIO JOSÉ BERNARDO ALCEDO:

een grote stap in de ontwikkeling van de Aynimundo modelscholen. Scholen zonder geweld en waar op een moderne democratische manier het onderwijs is ingericht en waar kinderen met beperkingen vanzelfsprekend hun plek hebben.

 

 

Vandaag was het feest op JBA, zo noemen wij deze school, vernoemd naar de componist van het Peruaanse volkslied. Vandaag vierde de school namelijk haar 33ste verjaardag met de inauguratie van het nieuwe schoolplein, een invalidentoilet en nieuwe toiletten voor de leerlingen. Een project wat wij gedurende de afgelopen 3 maanden realiseerden. JBA is een kleine staats-basisschool in Villa Maria del Triunfo, een zeer arm deeldistrict in de zuidelijke flank van Lima met bijna een half miljoen inwoners. Aynimundo is al jaren actief in deze zone en sinds een viertal jaren begeleidt ons educatieve team de leraren van deze sindsdien snel groeiende school omdat ouders van de omliggende buurten merken dat de veranderingen een zeer positieve invloed hebben op hun kinderen en daarmee op hun kansen voor de toekomst.

 

Het project voor het schoolplein startte op 1 juni 2014. De speelplaats, of “patio” was op dat moment niet meer dat een open plek tussen zeer marginale gebouwen. De kinderen speelden op gedeeltelijk kapotte betonplaten, hier en daar onderbroken door uitstekende oude fundamenten van een eerder gesloopt gebouw. Ons doel was deze patio op een duurzame manier vernieuwen opdat de kinderen een fijne, educatieve en vooral veilige speelplaats zouden krijgen. De plannen zijn samen met de schoolgemeenschap ontwikkeld en uitgewerkt met als resultaat een speels samengaan van verhardingen afgewisseld met muurtjes, schooltuintjes en groenvoorzieningen. Een speciale plek vormt het amfitheater wat zich leent als buitenklas, voor bijeenkomsten en presentaties. Hellingen verbinden de verschillende niveaus waardoor rolstoelgebruikers nu alle delen van het schoolterrein zonder problemen kunnen bereiken. Voorheen was dat onmogelijk.

 

Ook bijzonder aan dit project is de financiering. Er kwam namelijk een bedrag beschikbaar van de Peruaanse overheid om het schoolplein te verbeteren. Dit bleek echter niet genoeg voor de volledige realisatie van het gedroomde project. Dankzij de hulp van de vrienden van “Ayni-Bélgica” konden de plannen toch geheel gerealiseerd worden en zelfs uitgebreid met de bouw van een invalidentoilet waardoor de leerlingen die van een rolstoel gebruik maken vanaf nu zelfstandig naar de toilet kunnen. De sluitsteen voor de financiering echter legden de ouders en de kinderen! De ouders sloopten gedurende een aantal weekenden de resten van het oude schoolplein en verwijderden het puin, de kinderen legden de tuinen aan. Eind augustus waren patio en invalidentoilet klaar maar omdat de nieuwe patio veel aandacht trok bij het ministerie kwam er zomaar nog een bedrag vrij om de leerlingentoiletten op te kunnen knappen. De directrice vroeg ons weer daarbij te helpen en dus maakten we een plan met begroting waaruit andermaal bleek dat ook dat bedrag niet toereikend was.

 

Alleen een grondige renovatie heeft zin en betekend een duurzame investering en dankzij een snelle actie, nu van Ayni-Holanda, konden we begin september ook deze klus aanpakken. Allereerst is het oude toiletblok volledig gestript, is het dak waterdicht gemaakt en is er daarop een waterreservoir opgesteld omdat de buurt meerdere keren per week zonder water zit. Alle, deels verrotte, ijzeren, waterleidingen zijn vervangen en is er een volledig nieuw rioleringssysteem aangelegd. Vervolgens zijn alle wanden en vloeren betegeld en tot slot hebben we nieuwe toiletpotten, nieuwe wasbekkens en echte urinoirs geplaatst. Ook zijn ramen en deuren vervangen en is alles fris geschilderd.

 

En vandaag dus feest! Met alle 140 leerlingen, 40 meer dan een jaar geleden en waarvan 6 met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, hun ouders en hun leraren. Een feest met een verhalenvertelster, veel dans en muziek en tot slot een heerlijke gezamenlijke maaltijd. Een aantal moeders had een prachtig buffet van typische schotels uit verschillende delen van Perú bereid.

 

Namens allen die vandaag deelnamen danken wij onze Belgische en Nederlandse vrienden die met hun kleine en soms ook grote schenkingen dit feest mogelijk maakten.

 

Namens Aynimundo, Warmolt Lameris